Sendikaya Üyelik

  • İdari personel üye olmak istediği sendikaya, sendika üyelik formunu doldurarak iletir. Sendika üyelik formlarını üniversitemize gönderir.
  • Müdürlüğümüze gelen üyelik formunun bir adedi gerekli sendika üyelik bilgilerinin sisteme ve personelin özlük dosyasına girilmesi için İdari Özlük İşleri Müdürlüğüne iletilir.
  • Tahakkuk kayıtlarına sendika üyelik aidatı kesintisi için gerekli işlemler Müdürlüğümüzce yapılarak ilgili personelin maaşına yansıtılır.
  • Sendika Üyelik Formu

Sendikadan İstifa

  • İdari personel üye olduğu sendikadan ayrılmak için 4 adet sendika istifa formu doldurarak Üniversitemiz Evrak Arşiv Müdürlüğünden alacağı kayıt numarası ile PDB'ye iletilir.
  • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasının 14.Maddesi uyarınca Müdürlüğümüze gelen istifa formu istifa edilen sendikaya bildirilir.
  • Sendika üyeliği istifa tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Sendikadan çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinden itibaren geçerli olur.
  • İstifa işlemi süre bitiminde İdari Özlük ve İdari Tahakkuk Şube Müdürlüklerince gerekli işlemler yapılarak ilgili personelin sendikalılığı sonlandırılır.
  • Sendika İstifa Formu