Öğretim Üyeleri

  • Öğretim üyeleri için yazıyla ilana çıkılacak kadro için gerekli koşullar bildirilir.
  • Birimlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan ilan metni ile harcama kalemleri için Rektörlük Makamından onay alınır.
  • İlanla ilgili gerekli bilgiler Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.
  • İlanın yayımlanmasının ardından, makam onayının bir örneği ile ilanın yayımlanması ile ilgili fatura, ödemenin yapılabilmesi için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimine gönderilir.
  • İlan, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra; öğretim üyesi ilanları Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanır.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları