• 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31.,36.,40.,43., ve 46. Maddeleri Ek 26. ve Ek 27. Maddeleri
  • 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 11. Maddesi
  • 3843 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanunun 3.,10.,12,. Maddeleri
  • Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390)
  • 16.9.2005 tarihli Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uygulanacak Esaslarla ilgili YÖK Kararı
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. Maddesi
  • 16.12.2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
  • 4702 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
  • 03.07.2002 Tarih ve 24804 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
  • 94-5593 Sayılı B.K.Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri İle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları İle İdari Personele Ödenek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar