1. İlgili istifa etmek istediği tarihi gösterir dilekçesini 15 gün öncesinden görev yapmakta olduğu birime verir. İlgili yine 15 gün öncesinden işten ayrılış bilgi formunu doldurarak e-mail ile Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
  2. İlgili birim ilgiliye işten ayrılma belgesi düzenler.
  3. Kişi işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser ve işten ayrılma belgesi ile birlikte mal bildirim formunu doldurarak ilgili birime teslim eder.
  4. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra mal bildirim formu ve istifa dilekçesi ile birlikte ilgili birim tarafından Personel Daire Başkanlığı'na gönderilir.
  5. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından istifa tarihi itibariyle bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır ve tahakkuk işlemleri için Akademik Tahakkuk Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilir.