1. İlgili istifa etmek istediği tarihi gösterir dilekçesini 15 gün öncesinden görev yapmakta olduğu birime verir. İlgili yine 15 gün öncesinden işten ayrılış bilgi formunu doldurarak e-mail ile Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
  2. İlgili birim ilgiliye işten ayrılma belgesi düzenler.
  3. Kişi işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiğini keser ve mal bildirim formunu doldurarak ilgili birime teslim eder.
  4. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra mal bildirim formu ve istifa dilekçesi ile birlikte ilgili birim tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
  5. Personel Daire Başkanlığı işten ayrılma belgesini Rektörlük Makamı'na onaya sunar.
  6. Rektörlük Makamı'nın onayından gelen işten ayrılma belgesindeki tarihi esas alarak Personel Daire Başkanlığı bilgisayar kayıtlarını, Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerini ve tahakkuk işlemlerini yapar.
  7. Rektörlük Makamından onayından gelen işten ayrılma belgesinin bir örneği ilgiliye tebliğ edilmek üzere ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgili birime gönderilir.