1. Devlet Personel Başkanlığı tarafından, Üniversitemiz kadro görüşmeleri için randevu günü Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bildirilir.
  2. Personel Dairesi Başkanlığı bilgisayar kayıtlarında derece yükselmesi yapılacak kişileri ve ihtiyaç duyulan kadroları belirler.
  3. Kadro görüşmelerinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca Üniversitemizin kadro isteklerine onay verir.
  4. Onay verilen kadrolar Devlet Personel Başkanlığınca CD ortamında ve yazı ile bildirir.
  5. Devlet Personel Başkanlığı üst yazı ile boş kadro değişikliklerini ve dolu karo değişikliği onaylarını Üniversitemize bildirir.
  6. Devlet Personel Başkanlığı Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere işlem başlatır.
  7. Kadro değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra gerekli değişiklikler yapılır.
  8. Değişiklikler yapıldıktan sonra Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis-tenkis tabloları düzenlenir ve onaylanmak üzere Rektörlük Makamı'na sunulur.
  9. Rektörlük Makamınca onaylanan tablolar Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir ve sonra Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.