Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların giderlerinin ödenmesi işlemidir.

İstenen belgeler:

  1. Görevlendirme yazısı
  2. Fatura (Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan Harcama Pusulası ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen alındıyı ifade eder.
  3. Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge