• Bölüm, Fakülte, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve vb birimlerce mal sorumlusu personel belirlenir ve yazı ile PDB'ye bildirilir.
  • Mal sorumlusu olan personelden 5510 sayılı kanun gereği ilk dört ay kefalet giriş aidatı, daha sonra kefalet aidatı kesintisi yapılır. Bu kesintiler, kişiler görevden ayrıldıktan sonra Kefalet Sandığı tarafından ilgiliye geri ödenir.