1. İlgili, öğrenim değişikliğine ilişkin diploma fotokopisini görev yaptığı bölüme öğrenim değişikliğine ilişkin dilekçeyi doldurarak teslim eder.
  2. Bölüm, ilgiliye ait diploma fotokopisini üst yazı ile Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne gönderir.
  3. Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü; ilgiliye ait yeni öğrenim bilgilerini bilgisayar kayıtlarına işleyerek ilgiliye öğrenim değişikliği nedeniyle intibak alır.
  4. Alınan intibak, Personel Daire Başkanlığı İdari Tahakkuk Müdürlüğüne diploma fotokopisi ile birlikte gerekli düzenlemeler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğünce teslim edilir.
  5. İlgilinin görev yaptığı birime öğrenim değişikliği nedeniyle alınan intibak çizelgesinin bir örneği üst yazı ile ilgilinin görev yaptığı birime ve ilgiliye bildirilir.