39. madde görevlendirmeleri: 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca, 3 aydan fazla yapılan görevlendirmelerdir. Üniversitemiz 50/d araştırma görevlilerine verilmektedir. Araştırma görevlisi, üniversitede 1 yıl görev yaptıktan sonra 3 ay aylıklı 9 ay aylıksız olmak üzere bu izni kullanabilir. (Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin (d) fıkrası gereği.)

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 50/d araştırma görevlilerinin 3 aydan fazla süreli yurtdışı görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden 2 ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 1. Araştırma görevlileri, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek Bölüm Başkanlığı'na iletir.
  • Dilekçe
  • Davet Mektubu
 2. Bölüm iletilen görevlendirme evrakını onayladıktan sonra Dekanlık/Enstitüye bildirir.
 3. Dekanlık Yönetim Kurulu Kararıyla uygun gördüğü durumda ekleriyle birlikte (39-U-2) kodlu form ile görevlendirme talebini Personel Daire Başkanlığı'na iletir.
 4. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin 1 yıl çalışmış olma süresini kontrol eder ve  Üniversite Yönetim Kurulu için izin özeti hazırlayarak ilgili Rektör Yardımcısına iletir.
 5. ÜYK kararı, Personel Daire Başkanlığı tarafından Dekanlık/Enstitüye bildirilir. Sistem kayıtları yapılır.
 6. Görevlendirme bitiminde göreve başlama yazısı Dekanlıktan Personel Daire Başkanlığı'na yazıyla bildirilir.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca ÖYP-35 araştırma görevlilerinin 3 aydan fazla süreli YÖK Yurtdışı Doktora Araştırma burslu ile yurtdışında görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden 3 ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 1. Araştırma Görevlileri, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı'na iletir.
  • Dilekçe
  • Takip Formu (EK-1 Formu)
  • Öğrenciler için ÖYP seyahat formu
  • Davet Mektubu
  • Doktora yeterlilik sınav belge
  • Başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde doktoraya başlama tarihi
  • Son beş yıl içinde alınan dil belgesi (en az 65 puan)
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  • Yurtiçi danışmanı tarafından onaylanan araştırma planı
  • Çalışma özeti
 2. Anabilim Dalı Başkanlığı gelen görevlendirme evrakını onayladıktan sonra Enstitüye iletir.
 3. Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararıyla uygun görüldüğü durumda (39-U-4) kodlu form ile görevlendirme talebini ekleriyle birlikte ilgili Rektör Danışmanına iletir.
 4. Gelen evrakları ilgili Rektör Danışmanı, Personel Daire Başkanlığı'na havale eder.
 5. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin 1 yıl çalışmış olma süresini kontrol eder ve Üniversitesine görüş yazısını hazırlayarak ilgili Rektör Yardımcısına iletir.
 6. Üniversitesinden uygun görüş alındıktan sonra, Personel Daire Başkanlığı Üniversite Yönetim Kurulu için izin özeti hazırlanır.
 7. Üniversite Yönetim Kurulu sonucu ve ekleri Personel Daire Başkanlığı tarafından "Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu" tahsis edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilir.
 8. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan onay, Personel Daire Başkanlığı'nca ödeme için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na yazı ile iletilir.
 9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı Personel Daire Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Aylıklı izin nedeniyle ilgiliden Taahhütname ve Kefaletname senedi alınır. Alınan senet ilgilinin Üniversitesine gönderilir. Sistem kayıtları yapılır.
 10. Görevlendirme bitiminde göreve başlama yazısı Enstitüden Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca ÖYP-35 araştırma görevlilerinin 3 aydan fazla süreli BAP desteği ile yurtdışında görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden 3 ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 1. Araştırma Görevlileri görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek Bölüm Başkanlığına/EABD Başkanlığına iletir.
  • Dilekçe
  • Öğrenciler için ÖYP seyahat formu
  • Davet Mektubu
  • Yurtiçi Danışmanının görüş yazısı
  • ÖYP Öğrencisinin uzun süreli yurtdışı görevlendirme akademik performans izleme formu
  • Çalışma özeti
  • Not Dökümü
 2. Anabilim Dalı Başkanlığı gelen görevlendirme evrakını onayladıktan sonra Enstitüye iletir.
 3. Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararıyla uygun görüldüğü durumda (39-U-3) kodlu form ile görevlendirme talebini ekleriyle birlikte ilgili Rektör Danışmanına iletir.
 4. Alınan evrakları ilgili Rektör Danışmanı, Personel Daire Başkanlığına incelenmesi için havale eder.
 5. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin 1 yıl çalışmış olma süresini kontrol eder ve  Üniversitesine görüş yazısını hazırlayarak ilgili Rektör Yardımcısına iletir.
 6. Üniversitesinden uygun görüş alındıktan sonra, Personel Daire Başkanlığı Üniversite Yönetim Kurulu için izin özeti hazırlanır.
 7. Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Enstitüye bildirilir. Aylıklı izin nedeniyle ilgiliden Taahhütname ve Kefaletname senedi alınır. Alınan senet ilgilinin Üniversitesine iletilir. Sistem kayıtları yapılır. Ödemeler için görevlendirme evraklarının asılları İMİDB/BAP Koordinatörlüğüne iletilir.
 8. Görevlendirme bitiminde göreve başlama yazısı Enstitüden Personel Daire Başkanlığı'na bildirilir.

33. madde YÖK Bursu görevlendirmeleri

 • Doktora eğitimi yapmak üzere yurtdışına gönderilecek adayların YÖK'ün aradığı şartları (www.yok.gov.tr) taşıması gerekmektedir.
 • Doktora eğitim için yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine master+doktora yapacaklara en fazla 5 yıla, doktora (bütünleşik program) yapacaklara ise en fazla 4 yıla kadar burs verilmektedir.
 • Bursun son 1 yılı 6 ay+6 ay olarak uzatılmaktadır.
 • Burslu geçen sürenin sonunda doktora tamamlanmadığı takdirde 2 yıla kadar burssuz aylıksız izin verilebilmektedir.
 • Araştırma görevlilerine burslu-aylıklı oldukları sürece yurtdışı aylığı, yurtiçi aylığının % 60'ı, okul ücreti ve sağlık sigortası ödemeleri yapılmaktadır.
 • Araştırma görevlilerinin yurtdışı görevlendirme sürelerinin uzatımında istenen belgelerin, YÖK'e izin bitim tarihinden en az 2 ay önce iletilmiş olması gerekmektedir.
 • Araştırma görevlilerinin üniversitelere kayıt yaptırabilmelerini kolaylaştırmak için kendilerinin sponsoru olduğumuzu kanıtlayan "Garanti Belgesi" düzenlenmektedir.
 • Yurtdışına giderken görev pasaportu veya umuma mahsus pasaport ile çıkılabilir.
 • Görev pasaportu ile çıkış yapan araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatma işlemi tamamlandıktan sonra pasaport sürelerinin uzatılması için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığına yazı yazılır.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ABD'de doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilen araştırma görevlilerinin onaylarında J-1 vizesi ile çıkış yapması koşulunu getirmektedir.
 • Askerlik tecil işlemleri Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
 • İlk görevlendirme yapıldığı zaman son bitirilen okulun diploması ve yeni tarihli askerlik durum belgesi talep edilir. Bunlar temin edilince MSB ASAL'a tecil için yazı yazılır.
 • Görev sürelerinin uzatılması ile otomatik olarak askerlik tecil işlemleri de yapılmaktadır.
 • Araştırma görevlilerinin burslu-aylıklı görevlendirilmelerinden dolayı burs süresine göre 5 veya 4 yıllık taahhütname ve kefaletname senedi imzalamaları gerekmektedir. Bu konuyla ilgili bilgi için taahhütname ve kefaletname sayfasına bakabilirsiniz.
 • Yurtdışındaki üniversiteden gelen faturalardaki her kalemin ödemesi yapılmamaktadır. Okul ücreti, kayıt ücreti ve sağlık sigortası ödenmekte ancak, aktivite ücreti, kütüphane ücreti, bilgisayar ücreti vb. ödemeler yapılmamaktadır.
 • İşlem yapılan faturalarda 0.75% (binde yedi buçuk) oranında damga vergisi kesilmektedir. Ayrıca Merkez Bankası aracılığı ile okulların banka hesaplarına havale yapılmakta ve bu nedenle banka da kendi masraflarını kesmekte ve kalan miktar okulun hesabına yatırılmaktadır. Araştırma görevlisi okulun gönderdiği fatura ile hesaplarına yatırılan miktar arasındaki farkı kendisi yatırmak zorundadır. Bunların ödemeleri karşılayabilsin diye Mart ve Eylül aylarında 1 aylık tutarında miktar iki eşit taksitte ilgililerin yurtdışı aylıkları ile hesaplarına aktarılmaktadır.
 • Doktorasını tamamlayan araştırma görevlisi en kısa sürede gelip görevine başlaması gerekmektedir. Aksi takdirde göreve başlamayanlar hakkında soruşturma açılarak görevinden çekilmiş sayılmakta ve mecburi hizmet borçları paraya dönüştürülerek tahsili için gerekli işlemler başlatılmaktadır.
 • Araştırma görevlilerinin yurtdışında aylıklı kaldıkları sürenin 2 katı mecburi hizmet yükümlülükleri bulunmaktadır. Mecburi hizmetlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde kalan sürenin parasal borcu hesaplanmakta ve tahsili için işlemler başlatılmaktadır.
 • Taahhütname ve Kefaletname Senedi İşlemleri
 • Taahhütname Örnekleri