Öğretim Üyeleri için İngiltere Vize Başvurusu - UK Knowledge Pathway Programı

"UK Knowledge Pathway" programı, akademisyenlerin iş amaçlı İngiltere seyahatlerinde vize almalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

 • Programdan yalnızca üniversitemizde profesör, doçent ve yardımcı doçent olarak çalışmakta olan öğretim üyelerimiz yararlanabilmektedir.
 • Program yalnızca akademik personele yönelik olup, öğrenciler ve akademik personel yakınları program kapsamı dışındadır.
 • Yukarıda belirtilen akademik personelin vize başvurusu, Üniversite faaliyetleri kapsamında İngiltere'ye seyahat amacı taşımak zorundadır.

Başvuruda Sürecinde İzlenecek Yol:

 • Her bir çalışanın vize başvurusu ve ödemesi internet üzerinden, http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/turkey adresinden yapılmalıdır.
 • Vize başvurusu, internet üzerinden görüşme randevusu alınarak, Vize Başvuru Merkezlerinden birine bireysel olarak yapılmalıdır.

Başvuru Sırasında Sunulması Zorunlu Belgeler:

 • Boş en az bir sayfa içeren geçerli pasaport; çalışanın üniversitedeki pozisyonunu, seyahatin nedenini ve süresini belirten resmi yazı
 • Beyaz fon üzerine çekilmiş, pasaporta yapıştırmaya uygun boyutta (biyometrik) güncel bir fotoğraf
 • Başvuru formu ve ödemenin yapıldığını gösteren belge

Konsolosluk, Türkiye'ye döndüklerinde başvuru sahiplerinin vize şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etme hakkına sahip olduğunu ve Üniversitemizin ya da çalışanlarımızın programı kötüye kullandıklarının tespit edilmesi durumunda Üniversitemizin, program kapsamı dışında bırakılacağını bildirmiştir.

Kötüye kullanım örnekleri:

 • Başvuru bilgilerinin yanlış olması
 • Yukarıda belirtilenler dışındaki çalışanların başvuru yapmaları
 • Akademik seyahat dışındaki nedenlerle başvuru yapılması
 • Başvuru formunda belirtilenden daha uzun süre İngiltere'de kalmak
 • Üniversite faaliyetleri kapsamında İngiltere'deyken vizenin statüsünü değiştirmek için başvuru yapılması