1. Aylık çalışma puantajı çalışma günleri esas alınarak çalıştığı saat yazılarak doldurulmalıdır.
  2. Tüm öğrencilerin çalışmalarına ilişkin düzenlenen puantaj belgesi Akademik birimlerde ilgili bölüm/birim yöneticileri imzası ve dekanlık onayı, İdari birimlerde ilgili birim yöneticisi imzası ve daire başkanı/birim üst yöneticisi onayı tamamlandıktan sonra her ayın 8. günü PDB 'na gönderilir.