1. Aylık çalışma puantajı çalışma günleri esas alınarak çalıştığı saat yazılarak doldurulmalıdır.
  2. Tüm öğrencilerin çalışmalarına ilişkin düzenlenen puantaj belgesi Akademik birimlerde ilgili bölüm/birim yöneticileri imzası ve dekanlık onayı, İdari birimlerde ilgili birim yöneticisi imzası ve daire başkanı/birim üst yöneticisi onayı tamamlandıktan sonra her ayın 8. günü PDB 'na gönderilir.
  3. Puantaj belgeleri önceki ayın 15'i ile içinde bulunulan ayın 14 ncü gününü kapsayacak şekilde öğrencinin çalıştığı bölüm tarafından düzenlenir. (Örn. 15 Mart 2009- 14 Nisan 2009)