• Aile yardımı (Evli ve eşi çalışmayan memurlara aile yardımı ödeneği verilir.)
  • Doğum yardımı (Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı ödeneği verilir.)
  • Ölüm yardımı (Memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine veya çocuklarına bunlar yoksa ana babasına bunlarda yoksa kardeşlerine ödenen ödenektir.)

Aile ve Çoçuk Yardımı için İstenen Belgeler

  1. Aile yardımı bildirimi
  2. Evlilik cüzdanının fotokopisi
  3. Eşin çalışmadığına dair SSK, Emekli Sandığı ve BAĞKUR'dan alınmış belge (internetten ilgili kurumların web sitesinden sağlanabilir.)
  4. Bakmakla yükümlü olduğu çocuğa ait kimlik fotokopisi

Doğum Yardımı için İstenen Belgeler:

  1. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe.
  2. Hastaneden alınmış doğum belgesi
  3. Eşlerden ikisi de devlet memuru ise doğum yardımı babaya ödenir.
  4. Baba özel sektörde çalışıyor ve anne doğum yardımı talep ediyorsa babanın çalıştığı iş yerinden doğum yardımı almadığına dair yazı.