Doğum Yardımı

Tüm personel için ödeme yapılabilir. (Sözleşmeli personel ve Yabancı Uyruklu Sözleşmeli hariç.) Doğum yardımı yalnız bir kereye mahsus yapılır ve eşlerden birine ödenir.)

Doğum yardımı yapılabilmesi için gerekli evraklar:

 • Doğum raporunun aslı.
 • Personel Dairesi Başkanlığına hitaben yazılan dilekçe.
 • Karı kocanın ikisinden birine doğum yardım yapılacağı için diğer eşin işyerinden doğum yardımı almadığına dair yazı.
 • Doğum yardımı dilekçe örneği.

Ölüm Yardımı

Devlet memurunun kendisi, eşi ve bakmakla yükümlüğü olduğu çocukları için, T.İ.S'e bağlı Sürekli ve Geçici İşçilerin eşi, bakmakla yükümlü çocuk, anne ve babası için ödeme yapılır.

Ölüm yardımı yapılabilmesi için gerekli evraklar:

 • Personel Dairesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe
 • Ölüm belgesi
 • Veraset intikal belgesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Sigortalı çalışanın anne ve babasına bakmakla yükümlü olduğunu kanıtlayan belge (ör: sağlık karnesinin ön yüzünün fotokopisi)

Evlenme Yardımı

T.İ.S gereği Sürekli İşçi ve Geçici İşçiler için yalnızca bir defaya mahsus ödeme yapılır.

Evlilik yardımı yapılabilmesi için gerekli evraklar:

 • Evlilik cüzdanının fotokopisi
 • Personel Dairesi Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe.

Aile Yardımı

Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi uyarınca eş için aile yardımı ödemesi yapılır.

Aile Bildirim Formunu eksiksiz doldurulup ekinde;

Personelimiz çalışmayan eşi için SGK çatısı altında birleştirilmiş olan SSK - Bağ Kur Emekli Sandığı kurumlarından ilişkisi olmadığına dair yazıları alarak müdürlüğümüze teslim eder. İşlemler tamamlandıktan sonra ilgilinin maaşına yansıtılır.


Çocuk Yardımı

Devlet memuru olarak çalışan anne veya babaya çocuk yardımı ödemesi yapılır.

Çocuk yardımı yalnızca eşlerden birine yapılacağı için, yardım almak isteyen personelin eşi de çalışıyor ise eşinin çalıştığı kurumdan çocuk yardımı almadığına dair yazı, 18 yaşını doldurmuş erkek çocuğu okuyor ise öğrenci belgesi aile beyan formu ile İdari Tahakkuk Müdürlüğüne teslim edilir.


Vasıta Yardımı

4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden yararlanan personelimize Toplu İş Sözleşmesinin 27. maaddesi gereği ilgili birimlerden gelen vasıta yardımı puantaj cetveline göre ödeme yapılmakta olup, günlük en fazla iki bilet bedeli tutarında ödenmektedir.