2547 sayılı Kanun 34. maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerdir. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na göre işlemleri yapılır.

Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu Kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler. (17.08.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen şekli.)

Yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır

2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca ilk defa yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak sözleşmeli çalıştırılacaklar için gerekli belgeler:

       • Bölüm Kurul Kararı

• Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Raporu (Rektörlük tarafından hazırlanır)

• Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (YDYO için)

• Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (Fakülte ve Enstitüler için)

• Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Rektörlük tarafından alınır)

• İlk defa çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanı bilgi formu

• Açık Kimlik

• Diploma Örnekleri ve onaylı tercümesi

• Vize talep formu

• 2 adet fotoğraf

• Pasaport fotokopisi

2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının görev süresinin uzatılması için gerekli belgeler:

Bölüm Kurul Kararı

• Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Raporu (Rektörlük tarafından hazırlanır)

• Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (YDYO için)

• Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (Fakülte ve Enstitüler için)

• Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Rektörlük tarafından alınır)

• Pasaport fotokopisi

2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının unvan değişiklikleri için gerekli belgeler:

• Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Raporu (Rektörlük tarafından hazırlanır)

• Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (YDYO için)

• Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu (Fakülte ve Enstitüler için)

• Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Rektörlük tarafından alınır)

• Diploma/Unvan belgesi örnekleri ve onalı tercümesi

2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca sözleşmeli olarak çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücret değişiklikleri için gerekli belgeler:

• Yabancı Uyruklu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Raporu (Rektörlük tarafından hazırlanır)

• Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Rektörlük tarafından alınır)

Formlara Ulaşmak İçin Tıklayınız