1. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilik tarihini öğrenebilmek için dilekçe ile başvurur.
 2. Eğer emekliliğe hak kazanmış ise; görev yaptığı birime emekli olmak istediğine dair dilekçe ile başvurur.
 3. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Daire Başkanlığı ilgilinin dilekçesini üst yazı ile Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
 4. Sürekli İşçi yada Geçici İşçi statüsünde çalışan personelimiz emekli olurken her ayın 14. günü emekliliğe sevk edilir.
 5. İlgilinin emekli olacağı Personel Daire Başkanlığı İdari Tahakkuk Müdürlüğüne bildirilir.
 6. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na gider ve oradan Şahıs Fişlerini alarak Personel Daire Başkanlığı İdari Tahakkuk Müdürlüğü teslim eder ve Şahıs Fişleri doldurulduktan sonra emekli olacağı günden bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim eder.
 7. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olacak kişiye bir gün belirler ve o gün ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yaşlılık aylığı bağlanacaktır ibareli yazıyı da alarak Personel Daire Başkanlığına teslim eder.
 8. İlgili kıdem tazminatının hangi hesaba yatırılmasını istiyorsa buna ilişkin dilekçeyi doldurarak Personel Daire Başkanlığına verir.
 9. İlgiliye ait kıdem tazminatı hesaplanıp emekli olacak kişinin hesabına yatırılması için ilgiliye ait belgeler tamamlanarak (Erkek çalışanlarımız için askerlik süresi işçilikte borçlanılmış ise ilgili bu belgelerin asıllarını da Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne teslim eder.) Personel Daire Başkanlığı İdari Tahakkuk Müdürlüğüne teslim edilir.
 10. İlgili emekli olacağı günden bir gün önce İşten Ayrılma Belgesini ilgili bölümlerimize imzalatıp onaylandıktan sonra bu belgeyi Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğüne teslim eder ve ilgilinin çalışan kimliği teslim alınır.
 11. Personel Daire Başkanlığı İdari Tahakkuk Müdürlüğü gerekli işlemleri yaptıktan sonra Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gerekli olan evrakları gönderiri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ilgilinin hesabına kıdem tazminatını yatırır.
 12. Personel Daire Başkanlığı ilgilinin emekli olduğu gün itibariyle 5510 sayılı yasa uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfasından İşten Ayrılış Bildirgesi düzenler ve ilgiliyi Üniversitemiz bilgisayar kayıtlarından emeklilik nedeni ile düşerek ilgilinin emeklilik işlemlerini sonlandırır.

Not: Emekli olan personelimiz emeklilik tarihinden en geç 15 gün sonra emeklilik kimliğini Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğünden imza karşılığında teslim alabilir.