Öğretim elemanları, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. maddesi uyarınca bölgedeki kuruluşlarda üniversitelerinden izin alarak görev alabilmektedirler. Öğretim elemanlarının bu görevlendirmeleri kısa süreli olabildiği gibi 1 yıl aylıklı olabilmektedir. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları çalışmalarının sonucunu ticarileştirmek amacıyla bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

Teknokent görevlendirmesi kapak yazısı örneği