Bu sayfada istenen bilgi ve belgeler açıktan atanma işlemleri için gereklidir. Halihazırda başka bir kamu kurumunda 5510 sayılı Kanunun 4-c maddesi kapsamında (eski Emekli Sandığı kapsamında) görev yapmakta olup, atanmaya hak kazanmış olduğu unvana, ilgili kurumdan istifa etmeden atanmak isteyenler görev yapacakları birime durumu anlatan bir dilekçe ile başvuruda bulunmalıdırlar (detaylı bilgi için tıklayınız).

Bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve gerekli belgelerin sisteme açıklamalar doğrultusunda yüklenmesi gerekmektedir. Herhangi bir eksiklik tespit edildiğinde aşağıda beyan edilen e-posta adresine, bu konuda akozluk@metu.edu.tr adresinden bildirimde bulunulacaktır. Atama işlemleri gerekli tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmasını takiben yapılabilecek olup, eksikliklerin tamamlanması aşamasında gecikme yaşanmaması için belgelerin başlangıçta eksiksiz yüklenmesi önemlidir.

Atama yapıldıktan sonra atama onayının bir örneği, ilgililere tebliğ edilmek üzere görev yapılacak birime gönderilerek göreve başlama tarihi sorulacaktır. Tüm sistemlere (İKYS, YÖKSİS, SGK vb) görev yapılacak birimden gelen göreve başlama tarihi esas alınarak giriş yapılacak olup, ilgililer maaşa bu tarih itibariyle hak kazanmış sayılacaktır.

Herhangi bir statüde, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olarak çalışmakta olanların ve Üniversitemizin herhangi bir biriminde başka bir statüde (öğrenci asistanı, proje personeli vb) görev yapmakta olanların evrak tesliminden önce ilişiklerini kestirmeleri gerekmektedir. İlişik kesme işlemi yapılmadan önce teslim edilen belgeler değerlendirmeye alınmayacak olup, atama, ilişik kesme işleminin tamamlanmasının ardından yapılabilecektir.

Personel Daire Başkanlığı iş süreçleri kapsamında kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVK Kanunu'nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.metu.edu.tr/tr/system/files/aydinlatma_metinleri/PDB/akademik_ozluk_mudurlugu_ogretim_elemanlari_atama_sureci_aydinlatma_metni.pdf

Diplomalar:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın kararı gereği atamalar sırasında yalnızca E-Devlet üzerinden alından mezuniyet belgeleriyle işlem yapılamamaktadır. Bu nedenle, diploma asıllarının taranarak sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir. Ancak, bu belgelere "aslı gibidir" onayı yapılamayacak olması nedeniyle, diploma ve denklik belgelerinin E-Devlet üzerinden doğrulanabilmesi için barkodlu belgeler de istenmektedir.

Fotoğraf:

Fotoğrafınızın, başınızın üst kısmından çenenizin altına kadar başınızın tamamını göstermesi, ifadenizin tepkisiz olması ve yüzünüzün kameraya dönük olması gerekmektedir. Arka plan sabit, düz ve beyaz olmalı, herhangi bir gölgelendirme olmamalıdır. Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Renkli taratılarak yüklenmelidir.

Diğer belgeler:

İstenen diğer belgeleri başlıkların altında yer alan açıklamalar doğrultusunda yükleyebilirsiniz.


Son Güncelleme:
07/09/2021 - 10:42