Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden 1 ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 1. Araştırmanın yapılacağı ya da ücret ödenmeksizin ders verilecek olan birim görevlendirme talebini Rektörlük Makamına yazılı olarak iletir.
  • Öz geçmiş
  • İkametgah adresi
  • 1 fotoğraf
 2. PDB ilgili bir kurumda görev yapıyor ise kurumundan, kurumda görevli değil ise Rektörlük Makamından onay alır.
 3. Görevlendirilmesi uygun görülen ilgilinin, göreve başlama yazısı birimi tarafından PDB'ye bildirilir.
 4. PDB akademik kadroda bulunanlar için ziyaretçi akademik personel kimlik kartı, akademik kadroda bulunmayanlar için ziyaretçi araştırmacı kimlik kartı düzenleyerek ilgililere imza karşılığı teslim eder.
 5. Bilgisayar sistemine kayıt yapılarak dosya düzenlenir.
 6. Çalışmalarını tamamlamayan ilgili, ziyaretçi akademik personel-ziyaretçi araştırmacı işten ayrılma belgesini (K-B-1) ilgili birimlere onaylattıktan sonra, kimlik belgesi ile birlikte PDB'ye iletilmek üzere birimine teslim eder.