A. Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzne Gidiş

Doğum yapan kişi doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilir ve bu durumda ücretsiz izin bitiminde tekrar görevine dönebilir.

  1. İlgili, doğum sonrası ücretsiz izin talebini ilgili birime bildirir.
  2. Ücretsiz izin talebi ilgili birim tarafından ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletilir. Ücretsiz izin talebi makam onayına sunulur.
  3. Talep Personel Daire Başkanlığı'na ulaşınca Personel Daire Başkanlığı tarafından bilgisayar kayıtları tamamlanır, Sosyal Güvenlik Kurumu girişleri yapılır ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine bilgi verilir.

B. Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz Gidiş

  1. İlgili ücretsiz izin talebini ilgili birime dilekçe ile bildirir.
  2. Ücretsiz izin talebi ilgili birim tarafından uygun görülürse ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
  3. Personel Daire Başkanlığı ücretsiz izin talebini Rektörlük Makamının onayına sunar.
  4. Onaylanan ücretsiz izin dolayısıyla Personel Daire Başkanlığı gerekli bilgisayar kayıtlarını tamamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerini yapar ve tahakkuk işlemleri için Personel Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerine bilgi verir.

C. Ücretsiz İzinden Dönüş

  1. İlgili ücretsiz izinden döndükten sonra biriminde görevine başlar.
  2. İlgili birim ilgili Dekanlık/Müdürlük kanalıyla ilgilinin göreve başlama tarihini Personel Daire Başkanlığı'na bildirir.
  3. Personel Dairesi Başkanlığı ilgilinin göreve başlama tarihini esas alarak bilgisayar kayıtlarını tamamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerini yapar ve tahakkuk işlemleri için Personel Dairesi Başkanlığı'nın ilgili birimlerine bilgi verir.