Yurtdışı Harcırah Avans İşlemi

  1. Gidiş tarihinden 15 gün önce Akademik Tahakkuk Müdürlüğü'ne başvurulur.
  2. Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunarak muhasebe işlem fişi düzenlenir.
  3. Avansın mahsubu dönüş tarihinden 1 ay içerisinde yapılması gerekir. Mahsup işleminde kullanılacak kur yine tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kurudur.
  4. Harcırah için avans verilmemiş ise yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
  5. Harcırah Ödemeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) Bütçe Performans Müdürlüğünce takibi yapılan Harcama kalemlerinin ödenek durumuna göre yapılır.