• Sürekli görevle başka bir yere atananların yurtiçinde yer değiştirme masrafı olarak, memur veya hizmetlinin kendisine ve aile fertlerine ait oluğu yeni görev yerine götürmek zorunda bulundukları eşyaların nakil masraflarını karşılamak amacıyla verilir.
  • Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın, 12,105 (sürekli görev yolluğu katsayısı) x 0,06446 (maaş katsayısı) = 780 TL tutarında yol tazminat ödenir.

Gerekli Belgeler:

Yurtiçi sürekli görev yolluğu bildirimi nasıl doldurulur:

1.unsur: Gündelik

2.unsur: Memur ve hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 katı Memur ve hizmetlinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için 10 katı

3.unsur: Kilometre ile kendisi için belirlenmiş yurtiçi gündeliğinin çarpımının %5 i (sadece kendisi için hesaplanır.)

4. unsur: Yol ücreti (otobüs)

  1. Ödenecek miktar bu dört kalemin toplamından oluşur. Doldurulmuş bildirim birim amiri onayından sonra birimimize bırakılır.
  2. Nakil gelen personelin kadrosunun bulunduğu bütçe kaynağına göre e-bütçeden ödeme emri hazırlanır.
  3. İmza için Harcama Yetkilisine gönderilir.
  4. İmzadan gelen ödeme emri SGDB'nın Bütçe Performans Müdürlüğüne gönderilir.