1. Görevlendirme yazısı
  2. Bilet : Otobüs bileti, uçak bileti (gerçek elektronik bilet olabilir (mail çıktısı, kopya ibareli biletler ve bilgi amaçlı biletler kabul edilmemektetir))
  3. Uçak biletinin faturası
  4. Yurtdışı görevlerde pasaport fotokopileri (resimli ön yüz ve giriş ve çıkış damgaları olan sayfa)
  5. Konferans kayıt faturası
  6. Yurtdışı yolluklarda konferans kayıt faturasının dairesince onaylanmış tercümesi
  7. Konferans Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge
  8. Yatacak yer temini için alınan fatura
  9. Yatacak yer temini için alınan fatura'nın dairesince onaylanmış tercümesi