Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 30.11.2018 tarihli yazısı ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının merkezi olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığı ile yapılmasına ilişkin üniversitelerden taleplerini istemiş ve Üniversitemiz 31.12.2018 tarihinde taleplerini iletmiştir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirme yapılmış ve talepler onaylanarak 11.01.2019 tarihinde YÖK resmi web sayfasında yayınlanmıştır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına tabi ilan edilen unvanlara, Yükseköğretim Kurulu tarafından duyurulan merkezi sınav kurulu kararına, merkezi yazılı sınav konu başlıklarına ve başvuru sürecine ilişkin takvime http://pdb.metu.edu.tr/gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-2019 bağlantısından ulaşılabilir.

Yazılı sınavlara başvurmak isteyen mensuplarımızın, 14.01.2019 – 23.01.2019 tarihleri arasında dilekçelerini kapalı zarfa yerleştirerek Evrak ve Arşiv Müdürlüğünden zarfa numara almaları ve Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.