40/a Üniversite içi dekanlıklar arası ek görevli görevlendirme işlem sırası

 • Görevlendirmeyi talep eden BÖLÜM 40/a üniversite içi dekanlıklar arası görevlendirme formunu(40/a-DD-1) hazırlar.
 • BÖLÜM hazırlanan formu bağlı olduğu DEKANLIĞA gönderir.
 • DEKANLIK formu imzalayarak görevlendirilecek öğretim elemanının bağlı olduğu BÖLÜME iletir.
 • BÖLÜMÜN uygun görmesi durumunda form Bölüm Başkanı tarafından imzalanarak DEKANLIĞA geri gönderilir.
 • DEKANLIK formu imzalayarak REKTÖRLÜK MAKAMINA iletir.
 • REKTÖRLÜK MAKAMI'NDAN onay alınan yazı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA gelir.
 • PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI her iki DEKANLIĞA onaylanmış yazı örneğinin faksını gönderir, sistem kayıtlarını yapar, ödeme yapılacak birime iletir, yazıyı ilgilinin özlük dosyasına kaldırır.

40/a Üniversite içi EABD enstitü-dekanlıklar arası ek görevli görevlendirme işleyiş sırası

 • Görevlendirmeyi talep eden EABD Başkanlığı 40/a üniversite içi enstitü dekanlıklar arası görevlendirme formunu(40/a-ED-2) hazırlar.
 • EABD Başkanlığı formu bağlı olduğu ENSTİTÜYE gönderir.
 • ENSTİTÜ formu imzalayarak görevlendirilecek öğretim elemanının bağlı olduğu BÖLÜME iletir.
 • BÖLÜMÜN uygun görmesi durumunda form Bölüm Başkanı tarafından imzalanarak DEKANLIĞA geri gönderilir.
 • DEKANLIK formu imzalayarak REKTÖRLÜK MAKAMINA gönderir.
 • REKTÖRLÜK MAKAMI'NDAN onay alınan yazı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA gelir.
 • PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENSTİTÜYE ve DEKANLIĞA onaylanmış yazı örneğinin faksını gönderir, sistem kayıtlarını yapar, ödeme yapılacak birime iletir, yazıyı ilgilinin özlük dosyasına kaldırır.

40/a Üniversite içi enstitü-dekanlık arası ek görevli görevlendirme işleyiş sırası

 • Görevlendirmeyi talep eden ENSTİTÜ 40/a üniversite içi enstitü dekanlıklar arası görevlendirme formunu(40/a-ED-1) hazırlar.
 • ENSTİTÜ formu imzalayarak görevlendirilecek öğretim elemanının bağlı olduğu BÖLÜME iletir.
 • BÖLÜMÜN uygun görmesi durumunda form Bölüm Başkanı tarafından imzalanarak DEKANLIĞA geri gönderilir.
 • DEKANLIK yazıyı imzalayarak REKTÖRLÜK MAKAMINA gönderir.
 • REKTÖRLÜK MAKAMI'NDAN onay alınan yazı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA gelir.
 • PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ENSTİTÜ ve DEKANLIĞA onaylanmış yazı örneğinin faksını gönderir, sistem kayıtlarını yapar, ödeme yapılacak birime iletir, yazıyı ilgilinin özlük dosyasına kaldırır.

Birimler arası kapak yazısı örneği