• PDB İdari Özlük İşleri Müdürlüğünden her ay düzenli olarak gönderilen atama onayı, terfi onayı, disiplin cezaları, mal sorumluluğu görevi ve benzeri işlemlerin kontrolü yapılır.
  • Bölümlerden gelen özel (yuva, telefon, elektrik, vb) ve yasal (lojman kirası, kişi borcu, vb) kesintiler sisteme girilerek maaşlardan kesinti yapılması sağlanır.
  • İcra Müdürlüklerinden gelen, haciz bildirimlerinin gerekli yazışmaları yapılarak, sisteme girişi yapılır ve ilgili personellerin maaşlarından gerekli kesintilerin yapılması sağlanır.
  • Gelir Vergisi indirimden yaralanmak için Müdürlüğümüze ulaştırılan bireysel emeklilik ve sağlık sigorta poliçeleri hesaplanıp sisteme işlenerek ilgili personellerin maaşlarına yansıtılması sağlanır.
  • Tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra bordrolar yapılır ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-bütçe sistemine gerekli veri girişleri yapılır. Böylece Ödeme Emri Belgesi hazır hale getirilerek maaş tahakkuku gerçekleştirilir.
  • Ödeme belgeleri Gerçekleştirme Yetkilisi ve Harcama Yetkilileri (Dekan, Daire Başkanı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Enstitü Müdürü, vb.) tarafından onaylanır.
  • Onaylanan Ödeme Emri Belgelerine yasal kesinti listeleri ve Banka ödeme listeleri eklenerek Üniversitemiz SGDB'na iletilir.
  • SGDB onayı doğrultusunda İdari personelin maaşları bireysel maaş hesaplarına aktarılır.
  • Göreve başlayan kişiler Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı için aile durumu bildirimi ve aile yardım beyan formunu doldurarak tahakkuka teslim eder.
  • Nakil, ücretsiz izin dönüşü, açıktan atama yoluyla üniversitemizde göreve başlayan personelin peşin olarak hak etmiş olduğu kısıtlı maaşı takip eden ay başında ödenir.