Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ana Aydınlatma Metni'ne ulaşmak için tıklayınız. Aşağıda yer alan formlarda toplanan verilere ilişkin hazırlanan aydınlatma metinlerine https://kvkk.metu.edu.tr/tr/aydinlatma-metinleri adresinden ulaşılabilir.


Elektronik olarak gönderilecek belgeler (Webform hariç) için e-posta adresi: akozluk@metu.edu.tr

Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Kontrol Formu

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Sırasında Kullanılacak Bilgi Formları

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin İlan Formu

Fakültelerde Ders Verecek Öğretim Görevlisi Kadroları İçin İlan Formu

YDYO Öğretim Görevlisi Kadroları İçin İlan Formu (İngilizce)

YDYO Öğretim Görevlisi Kadroları İçin İlan Formu (İngilizce Dışındaki Diller)

Zorunlu Ortak Ders Verecek Öğretim Görevlisi Kadroları İçin İlan Formu

Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Kadroları İçin İlan Formu

Atanma İçin Gerekli Evrakların Listesi (Webform)

Nakil İçin Gerekli Evrakların Listesi

İşten Ayrılma Belgeleri

İlişik kesme, takip eden işlemlere ışık tutması ve ayrılan personelin daha sonra Üniversitemizde yapacağı işlemler (Hizmet belgesi vb. belge talepleri) açısından önem taşımaktadır.

İstifa/Emeklilik Dilekçesi

İşten Ayrılış Bilgi Formu (e-posta ile gönderilecek)

Hizmet Birleştirme Dilekçesi

Başvuru Zarfı Kapak Formu

Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

Orta Öğrenim Hazırlık Değerlendirmesi Talep Dilekçesi

Görev Süresi Uzatım Formu

Kayıp/Çalıntı Kimlik Bildirim Formu

Kimlik Bilgileri Değişikliği Bildirim Formu (Evlilik, Boşanma, v.s.)

Üniversitemizde Görev Yaptığını Gösterir Belge Talep Dilekçesi (e-posta ile gönderilebilir)

Yurtdışında Geçirilecek İznin Uygun Görüldüğünü Gösterir Belge Talep Dilekçesi

Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi (çalışmakta olanlar e-posta ile gönderebilir)

İzinler

Mal Bildirim Formu

Aile Durumu Bildirimi Formu

Sağlık Belgesi Dilekçesi

Zorunlu Hizmet Belgesi

Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine İlişkin Ödeme Beyan Formu

Norm Dışı Kadro Talebi Gerekçeleri Şablonu