31. Madde

Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler.

  • Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve kapak yazısı tek sayfa olarak düzenlenmiştir. (31-E-1)
  • Düzenlenecek olan form (31-E-2) ek görevli olan öğretim elemanına ilişkin tüm bilgileri içermektedir.
  • Form (31-E-2) çoğaltılarak kullanılabilir.
  • PDB web sayfasında kapak yazısı ve form aynı başlık altında yer alacak olup, ilgili fakülte/enstitü yazışmalarda görevli sekreter buradan temin edeceği formu düzenleyerek göndermelidir.

31. Madde ile Görevlendirme Aşamaları


Formlar ve Dilekçe Örnekleri