Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından her yıl yaş haddinden emekli olacakların listesi hazırlanır. İsteğe bağlı olarak emekli olmak isteyen kişiler için aşağıdaki işlemler gereklidir.

 1. İlgili emekli olmak istediği tarihten bir ay önce dilekçe görev yapmakta olduğu birime başvurur.
 2. İlgili birim ilgilinin dilekçesini uygun gördükten Personel Daire Başkanlığı'na gönderir.
 3. Personel Daire Başkanlığı'nca ilgilinin özlük dosyası incelenir ve sigortalı hizmetlerinin (SSK ve BAĞ-KUR) birleştirilip birleştirilmediği, ilgilinin hizmet ve yaş durumunun emekli olmasına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

İlgilinin durumu emekliliğe uygunsa,

 1. Akademik Özlük Müdürlüğü ilgiliden gerekli evrakları * ister.
 2. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından emeklilik onayı adı verilen belge hazırlandıktan sonra belge üzerine ilgiliden imza alınır ve Rektörlük Makamının onayına sunulur.
 3. Emeklilik onayının bir örneği Akademik Tahakkuk Müdürlüğü’ne gönderilir ve şahıs emeklilik fişleri hazırlanır.
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenen diğer belgeler hazırlanır.
 5. İlgili birim tarafından işten ayrılma belgesi düzenlenir.
 6. İlgili tarafından işten ayrılma belgesinde yer alan birimlerle ilişiği kesilir ve belge ilgili birime teslim edilir.
 7. İmzaları tamamlanmış işten ayrılma belgesi, ilgili birim amiri ve ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı’na gönderilir.
 8. Akademik Özlük Müdürlüğü tarafından emeklilik tarihi itibariyle bilgisayar kayıtları (ODTÜ İKYS, SGK, HİTAP ve YÖKSİS) yapılır.
 9. Sosyal Güvelik Kurumu tarafından istenen bütün belgeler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na götürülmek üzere ilgiliye emeklilik tarihinde teslim edilir.** (Belgelerin Kuruma posta yoluyla gönderilmesi de mümkün olmakla birlikte, işlemlerin hızlı yürütülmesi için elden alınıp götürülmesi tavsiye edilir.)

Emeklilik için başvuran ilgilinin durumu incelendiğinde yalnızca hizmet birleştirme işleminin yapılmadığı tespit edilirse bu işlem yapılır ve tamamlandığında emeklilik işlemleri yürütülür.

İlgilinin durumunun emekliliğe uygun olmadığı tespit edilir ise (Hizmet süresinin ve/veya yaşının uygun olmaması) ilgiliye durum bildirilir.

Hizmet borçlanması işlemi yapmış olan kişiler altı ay boyunca emekliliğe sevk edilemezler.

* Emeklilik İçin PDB'ye Teslim Edilmesi Gereken Evrakların Listesi

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 Fotoğraf
 • Mal Bildirim Formu
 • İkametgah Bilgisi (Yalnızca dilekçe ile belirtilebilir.)

** Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Adresi

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhıye/ANKARA