Görevlendirme süreçlerinde uygulanması gereken Akademik Performans Değerlendirme sürecine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunda alınan ilke kararı

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 3 aydan az süre ile öğretim elemanlarının YURTDIŞINDA yolluklu-yevmiyeli görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 1. Öğretim elemanları, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek bölümüne iletir.
  • Kısa süreli görevlendirme talep formu (39-K-7) kodlu form
  • Katılacağı etkinliğin başlama bitiş tarihlerini belirten ilan
  • Bildiri özeti ve kabul mektubu (ya da bildirinin sunulacağını gösteren program)
  • Projeden destekleniyorsa, Proje Yöneticisinin onayını içeren Harcama Talimatı Formu
 2. Talebi alan Bölüm uygun gördüğü takdirde kısa süreli talep formunu onaylayarak bağlı olduğu Dekanlığa/Enstitüye/Yüksek Okula gönderir.
 3. Dekanlık/Enstitü/Yüksek Okul, gelen talebi uygun gördüğü takdirde (proje harici parasal destek verilecekse) Yönetim Kurulu Kararı alarak Rektörlük Makamına (39-K-1) kodlu form ile iletir.
 4. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının asıllarını, ilgili rektör yardımcısından onay aldıktan sonra ödeme yapılacak birime iletir.
 5. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının onayını ilgili Dekanlığa/Enstitüye/Yüksek Okula yazı ile bildirir.
 6. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme ile ilgili sistem kayıtlarını yapar
 7. Personel Daire Başkanlığı, Bu Hafta Bülteninde yayınlanmak üzere Halkla İlişkiler Müdürlüğüne görevlendirme ile ilgili bilgi verir.
 8. Görevlendirme evrakı ilgilinin özlük dosyasına kaldırılır.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 3 aydan az süre ile öğretim elemanlarının YURTİÇİNDE yolluklu-yevmiyeli görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 1. Dekanlık/Enstitü/Yüksek Okul, gelen talebi uygun gördüğü takdirde (proje harici parasal destek verilecekse) Yönetim Kurulu Kararı alarak Rektörlük Makamına (39-K-3) kodlu form ile iletir.
 2. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının aslına, ilgili Rektör Yardımcısından onay aldıktan sonra ödeme yapılacak birime iletir.
 3. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme ile ilgili sistem kayıtlarını yapar
 4. Görevlendirme evrakı ilgilinin özlük dosyasına kaldırılır.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca Fakülte/Enstitü öğretim elemanlarından olup 3 aydan az süre ile farklı birimlerden mali destek alarak gerçekleştirecekleri görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 • Merkez/Enstitü Bütçesi
 • Humboldt
 • İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Bütçesi
 • Merkez/Enstitü'nün
  • BAP1 Araştırma Projeleri
  • BAP2 (Kalkınma Bakanlığı Projeleri, DPT Yatırım Projeleri)

Bütçelerini kullanarak görevlendirilmeyi talep eden Fakülte/Enstitü öğretim elemanları:

 1. Merkeze/Enstitüye dilekçe ile başvurur.
 2. Merkez/Enstitü Yönetim Kurulu mali destek sağlanmasına ilişkin kararı alır. (SA14-F01 Karar örneği)
 3. Öğretim elemanı alınan Merkez/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı, 39K7 Formu ve ekleri ile Bölüme/ABD'na başvurur.
 4. Talebi alan Bölüm/ABD uygun gördüğü takdirde 39K7 talep formunu onaylayarak bağlı olduğu Dekanlığa/Enstitüye/Yüksekokula gönderir.
 5. Dekanlık/Enstitü alınan talebi uygun gördüğü takdirde Rektörlük Makamına SA14-F02 kodlu kapak yazısı ile iletilir.
 6. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının asıllarını, ilgili rektör yardımcısından onay aldıktan sonra ödeme yapılacak birime iletir.
 7. Personel Daire Başkanlığı görevlendirmenin onaylandığını ilgili Dekanlığa/Enstitüye yurt dışı görevlendirmelerde yazı ile bildirir.
 8. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme ile ilgili sistem kayıtlarını yapar.
 9. Personel Daire Başkanlığı, Bu Hafta Bülteninde yayınlanmak üzere Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yurt dışı görevlendirme ile ilgili bilgi verir.
 10. Görevlendirme evrakı ilgilinin özlük dosyasına kaldırılır

Yurtdışı Ek Seyahat Desteği

 1. Öğretim elemanları, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri Bölüme/Enstitüye sunar.
 2. Bölüm, kendisine ulaşan görevlendirme evraklarını onayladıktan sonra Dekanlığa/Enstitü'ye iletir.
 3. Dekanlık/Enstitü uygun gördüğü durumda ekleri ve kapak yazısı ile görevlendirme talebini Personel Daire Başkanlığına gönderir.
 4. Personel Daire Başkanlığı evraka Üniversite Yönetim Kurul Karar Örneğini hazırlayarak ilgili Rektör Yardımcısına iletir. İlgili Rektör Yardımcısı evrakı Üniversite Yönetim Kuruluna havale eder. ÜYK kararı alınır.
 5. ÜYK ödeme için Döner Sermaye Müdürlüğüne iletilir.
 6. Üniversite Yönetim Kurulu kararı, Dekanlık/Enstitü'ye Personel Daire Başkanlığı tarafından yazıyla bildirilir. Sistem Kayıtları Yapılır.

Öğretim Elemanlarına Verilecek Yurt Dışı Ek Seyahat Desteği Yönergesi

Bölüme/Enstitüye sunulacak belgeler;

 • 39-K-7 formu
 • Yurt dışı Ek Seyahat Desteği Başvuru Formu
 • Yayınlarının ilk sayfalarının kopyaları
 • Bildiri özeti
 • Bilimsel toplantıya ilişkin duyuru
 • Bildirinin kabul edildiğini gösteren belge
 • Feragat yazıları (ODTÜ öğretim elemanı olan ortak yazar(lar) varsa)
 • Yurtdışı ek seyahat desteği başvurusundan önce yıl içinde kullanılan Fakülte/Enstitü kaynaklarından desteklenen yurtdışı görevlendirme evrakının fotokopisi