Görevlendirme süreçlerinde uygulanması gereken Akademik Performans Değerlendirme sürecine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunda alınan ilke kararı

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 7 günden kısa, yolluksuz-yevmiyesiz yurtdışı görevlendirme aşamaları

 1. Dekanlıklar, enstitüler, yüksekokul müdürlükleri bölümlerinden gelen görevlendirme taleplerini, (39-K-4) kodlu formdaki tabloyu doldurarak Rektörlük Makamı'na gönderir.
 2. Enstitüler, dekanlıklar, yüksekokullar, mevcut görevlendirme yazısını Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne de eşzamanlı bilgi için gönderir.
 3. Görevlendirme evrakı haftada bir gün toplu liste halinde veya ivedilik arz eden durumlarda (pasaport, vize işlemi vb.) günlük tek kayıt yapılarak da gönderilebilir.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 7 günden kısa, yolluksuz-yevmiyesiz yurtiçi görevlendirme aşamaları

 1. Dekanlıklar, enstitüler, yüksekokul müdürlükleri bölümlerinden gelen görevlendirme taleplerini (39-K-5) kodlu formdaki tabloyu doldurarak Rektörlük Makamı'na gönderir.
 2. Görevlendirme evrakı haftada bir gün toplu liste halinde gönderilebilir.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 7-15 gün arası yolluksuz-yevmiyesiz yurtiçi görevlendirme aşamaları

 1. Mevzuat gereği bu tür görevlendirmelerde onay makamı Rektörlüktür.
 2. Dekanlıklar, enstitüler, yüksekokul müdürlükleri bölümlerinden gelen görevlendirme taleplerini,(39-K-6) kodlu formdaki tabloyu doldurarak Rektörlük Makamına gönderir.
 3. Rektörlük Makamınca onaylanan görevlendirme yazısı Personel Daire Başkanlığına havale edilir.
 4. Görevlendirme evrakı haftada bir gün toplu liste halinde gönderilebilir.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 7-15 gün arası yolluksuz-yevmiyesiz yurtdışı görevlendirme aşamaları

 1. Mevzuat gereği bu tür görevlendirmelerde onay makamı Rektörlüktür.
 2. Öğretim elemanları, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek bölümüne iletir.
  • Kısa süreli görevlendirme talep formu (39-K-7) kodlu form
  • Katılacağı etkinliğin başlama bitiş tarihlerini belirten ilan
 3. Talebi alan Bölüm uygun gördüğü takdirde kısa süreli talep formunu onaylayarak bağlı olduğu Dekanlığa/Enstitüye/Yüksek Okula gönderir.
 4. Dekanlık/Enstitü/Yüksek Okul, gelen talebi uygun gördüğü takdirde Rektörlük Makamına (39-K-8) kodlu form ile iletir.
 5. Rektörlük Makamınca onaylanan görevlendirme yazısı Personel Daire Başkanlığına havale edilir.

2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 15 günden fazla 3 aydan az süre ile öğretim elemanlarının yurtdışında yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme işlemleri

Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 1. Öğretim elemanları, görevlendirilmelerine ilişkin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek bölümüne iletir.
  • Kısa süreli görevlendirme talep formu (39-K-7) kodlu form
  • Katılacağı etkinliğin başlama bitiş tarihlerini belirten ilan
 2. Talebi alan Bölüm uygun gördüğü takdirde kısa süreli talep formunu onaylayarak bağlı olduğu Dekanlığa/Enstitüye/Yüksek Okula gönderir.
 3. Dekanlık/Enstitü/Yüksek Okul, gelen talebi uygun gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Kararı alarak Rektörlük Makamına (39-K-2) kodlu form ile iletir.
 4. İlgili Rektör Yardımcısı görevlendirme evrakını onaylayarak Personel Daire Başkanlığına havale eder.
 5. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme evrakının onayını ilgili Dekanlığa/Enstitüye/Yüksek Okula yazı ile bildirir.
 6. Personel Daire Başkanlığı görevlendirme ile ilgili sistem kayıtlarını yapar
 7. Personel Daire Başkanlığı, Bu Hafta Bülteninde yayınlanmak üzere Halkla İlişkiler Müdürlüğüne görevlendirme ile ilgili bilgi verir.
 8. Görevlendirme evrakı ilgilinin özlük dosyasına kaldırılır.
 9. 2,5 aydan fazla 3 aydan az görevlendirilen olan öğretim elemanının görevlendirme bitiminde göreve başlama yazısı Dekanlık/Enstitü/Yüksek Okul tarafından Personel Daire Başkanlığı'na yazı ile bildirilir.

Görevlendirme yazı örnekleri