ODTÜ Personelinin Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda sözleşmeli olarak görevlendirilmeleri 4695 sayılı Kanunun 9. Maddesi çerçevesinde, her defasında bir yılı aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yapılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu Başkanlığı ile imzalanan sözleşme uyarınca ödenen ücret döner sermaye payından muaftır ve hizmetin verildiği ülke (KKTC) mevzuatına göre vergilendirilir.

Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda 4695 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Olarak Görevlendirmeler

ODTÜ Personelinin yukarıdaki kapsam dışında, bir sözleşmeye bağlı olmaksızın Kuzey Kıbrıs Kampusu'na yapacakları seyahatleri ise, diğer yurtdışı görevlendirmeler gibi, 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca "kısa süreli yurtdışı görevlendirmeler" kapsamında destekli veya desteksiz olarak yapılır. Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun daveti ile gerçekleşen desteksiz görevlendirmelerde seyahat masrafları Kuzey Kıbrıs Kampusu'nca karşılanmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca kısa süreli Destekli/Desteksiz Görevlendirmeler