Nakil Gidecek Personel

 • PDB İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğünce nakil gidecek personele gerekli evraklar Müdürlüğümüze iletilir.
 • İdari Özlük Müdürlüğünce hazırlanan İşten Ayrılış Belgesinin onayı yapılır.
 • İlgili için Nakil Bildirim Formu düzenlenerek, bir nüshası ilgiliye verilir ve nakil işlemi sonuçlandırılır.
 • Nakil Bildirim form örneği

İstifa Eden ve Ücretsiz İzine Ayrılan Personel İşlemleri

 • PDB İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğünce ayrılacak personele ait gerekli evraklar Müdürlüğümüze iletilir.
 • Devlet Memurları ve Sözleşmeli Personellere peşin maaş ödemesi yapıldığından ayrılışı takiben fazla ödenen tutar ilgililere borç olarak tahakkuk ettirilir.
 • İlgili tahakkuk ettirilen borcu Üniversitemiz SGDB'na ait Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi TR490001001537089738895002 nolu hesabına yatırarak, dekontun bir örneğini Müdürlüğümüze iletir.
 • Yapılan bu işlemler sonucunda istifa ederek ayrılan personelin işten ayrılış belgesi onaylanır.

Emekli Olarak Ayrılan İdari Personel İşlemleri

 • PDB İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğünce emekliye ayrılacak personele ait emeklilik onay belgesi Müdürlüğümüze iletilir.
 • Onay doğrultusunda ilgiliye ait son bir yıllık Emekli Şahıs Fişi düzenlenerek PDB İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğüne iletilir.
 • Emeklilik ve ölüm halinde peşin ödenen maaş geri alınmaz.