Profesör ve Doçent Kadroları İçin

Profesör ve Doçent adayları aşağıda içeriği belirtilen dosya* ile Rektörlüğe şahsen başvuruda bulunurlar.

 • Bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe
 • Başvuru bilgi formu (formlar için tıklayınız)
 • Özgeçmiş ve yayın listeleri,
 • Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
 • Onaylı dil belgesi,
 • Bilimsel çalışmaları,
 • Atıfları,
 • Yayınları.

* Profesör adayları 6 takım, Doçent adayları 4 takım teslim edeceklerdir.


Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

Doktor Öğretim Üyesi adayları, aşağıda içeriği belirtilen 4 takım dosya ile işlemleri yürütecek olan Fakülteye/Enstitüye başvuruda bulunurlar.

 • Bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe
 • Başvuru bilgi formu (formlar için tıklayınız)
 • Özgeçmiş ve yayın listeleri,
 • Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora vb. asılları ile birlikte gelindiğinde diploma onayları yapılabilecektir),
 • Onaylı dil belgesi,
 • Bilimsel çalışmaları,
 • Atıfları,
 • Yayınları.

Doktor Öğretim Üyesi başvuruları aşağıdaki form kullanılarak teslim alınabilir.

Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Kontrol Formu