3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, bildiriminin yenilenmesine ilişkin 7 nci maddesi hükmü uyarınca, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerin yenilenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Üniversitemizde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan öğretim elemanlarımızın ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan idari personelimizin Mal Bildirimlerini, ekte yeralan "Mal Bildirim Formunu" eksiksiz doldurularak, kapalı a-5 zarf içinde (zarfın üzerine; ad-soyad, görev yeri, unvanı, tarih ve sicil numarası yazılarak) Şubat ayı sonuna kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaştırılmak üzere birim/bölüm sekreterliklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Mal Bildirim Formu