14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Kanunun 4/B Sözleşmeli Personel Pozisyonunda İstihdam Edilecek Adaylara İlişkin Asıl/Yedek Sonuç Listelerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantı adreslerine tıklayınız.

Sözleşmeli Personel İlanı Sonuçları (Büro Personeli)

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=571

Sözleşmeli Personel İlanı Sonuçları (Koruma ve Güvenlik Görevlisi)

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=576

Sözleşmeli Personel İlanı Sonuçları (Tekniker)

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=577

Sözleşmeli Personel İlanı Sonuçları (Destek-Temizlik Personeli/ERKEK)

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=574

Sözleşmeli Personel İlanı Sonuçları (Destek-Temizlik Personeli/KADIN)

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=575

Sözleşmeli Personel İlanı Sonuçları (Destek-Marangoz)

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=573

Sözleşmeli Personel İlanı Sonuçları (Destek-Karo ve Seramik Ustası)

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=572

ASIL OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan iş başvuru formu doldurulacaktır.)

https://pdb.metu.edu.tr/idari-ozluk-mudurlugu-formlari

2. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden barkodlu belge oluşturulacaktır.)

E-Devlet üzerinden "Adli Sicil Sorgulama Formu" sekmesi ile adli sicil kaydı temini için, uygulanacak işlem adımları aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.

- Kurum Türü : Resmi

- Belgenin Neden Verileceği : Devlet Memuriyeti

- Belgenin Nereye Verileceği : Orta Doğu Teknik Üniversitesi

3. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır.)

**Asıl/Yedek Listesinde, "Asıl" olarak ismi belirtilen kişiler, yukarıda yer alan belgeleri tamamlamak ve ekli dilekçeyi doldurmak suretiyle, 21.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Evrak Arşiv Müdürlüğüne, elden teslim etmek ya da pdb@metu.edu.tr adresine ilgili belgeleri eksiksiz yüklemek üzere e-posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Evrakları on-line gönderilen adaylar, evrak asıllarını göreve başlayacağı gün teslim edecektir.

"Yedek" olarak ismi belirtilen kişiler, belge teslimi yapmayacaklardır.

**21.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen

adaylar hakkını kaybetmiş sayılacak (atanmak üzere başvurudan vazgeçmiş sayılacak) ve ilan edilen "Yedek" adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

** Belge teslimi yapıldıktan sonra, nihai olarak belirlenen "Asıl" adaylar için arşiv araştırması yapılacaktır. Arşiv araştırmasının olumlu neticelenmesine müteakip, göreve başlamaya hak kazanan adaylar, http://pdb.metu.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek ve göreve başlama tarihleri, iletişim numaraları ve/veya ikametgâh adreslerine yapılacak tebligat ile bildirilecektir.

***Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Evraklarının Teslimi İçin Doldurulacak Dilekçe Örneği için tıklayınız.