GYS - UDS 2019 kapsamında "Sürekli/Geçici Engel veya Sağlık Sorunu" olan adaylar için sınav koşullarının düzenlenebilmesi amacıyla özel ihtiyaç bilgi/talep formu oluşturulmuştur. Gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için sürekli/geçici engel veya sağlık sorunu bulunan adayların "2019 GYS-UDS SÜREKLİ/GEÇİCİ ENGEL VEYA SAĞLIK SORUNU BİLDİRİMİ VE TALEP FORMU"nun çıktısını alarak doldurmaları ve talepleri ile uyumlu SAĞLIK RAPORLARI ile birlikte en geç 19 Şubat 2019 Salı günü saat 14.00'e kadar Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.