Değerli Mensuplarımız

28 Mayıs 2020 tarihinde T.C Cumhurbaşkanlığı tarafından normalleşme süreci kapsamında alınan karar devamında 29.05.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan T.C Cumhurbaşkanlığı 2020/8 sayılı Genelge ile; "...çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaklardır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahalinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevine döneceklerdir." hükmü ile idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle normal mesaiye başlayacağı, Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumlarının, kurumlarınca değerlendirileceği açıklanmıştır.

İlgili açıklama gereği; 29.05.2020 tarihinde Üniversitemiz tarafından yapılan duyuruda kronik hastalığı olan personelin durumunun değerlendirme süreci "Kronik hastalığı olan personelin sağlık raporları ile birlikte birimlerine/bölümlerin başvurmaları, değerlendirmelerin birim/bölüm amirleri tarafından yapılması gerekmektedir. Personelin kronik hastalığına ilişkin sağlık raporlarının; Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve takip edilen grupta olup olmadığı hususunda tereddüt edilmesi halinde ise Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nden yazılı görüş alınarak, bu görüşle birlikte birim/bölüm amirlerine ilgili işlem için teslim edilmesi gerekmektedir" şeklinde düzenlenmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı 2020/8 sayılı Genelge kapsamında kronik hastalığı olan personelimizin idari izinli sayılabilmesi; T.C Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalıklarla ilgili kriterler doğrultusunda belirlenen e-nabız sistemi üzerinden aşağıda belirtilen işlemler sonucunda alacakları belge ile mümkün olabilecektir.

Bilgilerinize saygı ile duyurulur.

Genel Sekreterlik

Kronik Hastalıklara İlişkin İşlemler

1. e-Nabız uygulaması üzerinden "Kronik Hastalıklarım" başlığında yer alan alana giriş yapılacaktır.

2. Kronik rahatsızlığınız yoksa giriş yapılan alanda "Kayıtlı bilginiz bulunmamaktadır." uyarısı çıkacaktır.

3. kronik rahatsızlığınız varsa giriş yapılan alanda kronik rahatsızlığa ilişkin "Tanı Kodu", "Tanı Adı" ve "Kronik Hastalık Durumunu PDF Olarak İndir" başlıkları çıkacaktır.

4. "Kronik Hastalık Durumunu PDF Olarak İndir" alana tıklandığında ilgili makama verilmek üzere kişinin riskli kişiler kategorisinde yer aldığını, belgenin e-Nabız sisteminden otomatik olarak oluşturulduğunu ve karekodun okutularak doğrulama işleminin yapılabileceğini belirten bilgilerin yer aldığı tek sayfalık bir doküman PDF formatında indirilecektir.

5. Belgenin çıktısını alınarak birim/bölüme teslim edilecektir.

6. Birim tarafından karekod okutularak "Kronik hastalık durumu ****** isimli kişiye aittir. ..... tarihinde *** **** tarafından elektronik olarak indirilmiştir " şeklinde çıkan bilgi ile doğrulama işlemi yapılacaktır.

7. Belgelerin bir örneği Birim/Bölümlerde muhafaza edilecek, bir örneği ise Kayıt altına alınmak üzere Personel Daire Başkanlığına EBYS Üzerinden gönderilecektir.