Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji küsrülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde 2018 - 2019 eğitim öğretim yılından itibaren okutman ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak yurtdışı okutmanlık sınavı hakkında ekte yer alan kılavuza http://www.meb.gov.tr ve http://www.abdigm.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.