Değerli Sosyal Çalışma Programı Katılımcıları;

İŞKUR tarafından 04/07/2019 tarihinde yapılan kura sonucunda aşağıda isimleri (asıl) olarak bildirilen ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sosyal Çalışma Programı çerçevesinde çalışacak öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları 09/07/2019 Salı günü saat 17:00'a kadar ODTÜ Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Evraklarını teslim eden ilgililer 10/07/2019 Çarşamba Saat : 10:00'da ODTÜ MM25 Salonunda (Merkez Mühendislik Binası Giriş Katı) hazır bulunacaklardır.

Talep Edilen Evraklar:

1-E-Devlet'ten o gün indirdiğiniz öğrenci belgesi.

2-2018-2019 yılı güz döneminin (Güz olarak belirtmeyen okullarda 1. dönem) Genel Not Ortalamasını gösterir transkripti (not döküm cetveli), Hazırlık sınıfını bitirenler için hazırlık sınıfının başarıyla bitirildiğini gösterir belge getirilmelidir. Transkript ile hazırlık sınıfının başarıyla bitirildiğine dair belgenin aynı gün edinilmiş olması gerekmemektedir.

3-ODTÜ İş Bankası Şubesinden açılacak Maaş Hesap Numarası.

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

EK: SÇP Asıl Liste