Üniversitemize 20 Temizlik Görevlisi, 35 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 55 Sürekli İşçi alınacaktır.

İŞKUR'a yapılan müracaatlar sonucunda temizlik görevlisi ilanına 4071, güvenlik görevlisi ilanına 2094 kişi başvurmuştur. İŞKUR tarafından bildirilen listeden noter huzurunda 20 adet temizlik görevlisi ve 35 adet güvenlik görevlisi alımı için mülakata katılacak adayların belirlenmesi gerekmektedir. Her bir unvan için ilanda belirtilen sayının 4 (dört) katı kadar aday kura çekilişi ile belirlenecektir. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi 19 Aralık 2019 Perşembe günü saat 10:00'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini bizzat izleyebileceklerdir.

Noter Huzurunda çekilen kura ile mülakata katılmaya hak kazananların isimleri Üniversitemiz https://pdb.metu.edu.tr/ olan Resmi Web sayfasında mülakat tarih ve saatleri ile birlikte açıklanacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Saygılarımızla duyurulur.

İŞKUR tarafından iletilen isim listeleri aşağıda yer almaktadır.


* Öncelikli listelere dair bilgilendirme notu

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 5 nci maddesine göre, durumları aşağıda belirtilenler, merkezi sınav şartı aranmaksızın Kamu taleplerine öncelikli olarak müracaat edebilmektedirler:

a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.

c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar. (sadece kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının kamulaştırmanın yapıldığı yerdeki işçi taleplerinde geçerlidir.)

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

Yukarıda açıklaması yapılan hükümler gereğince; herhangi bir kuruma kuraya tabi olarak eleman alımı yapılıyor ise; durumu talep şartlarına uygun olan önceliklilerin tamamı, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde İŞ-KUR tarafından kuraya tabi tutulmaksızın direk mülakata katılmak üzere bahse konu kamu kurum ve kuruluşlara bildirilirler.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında başvuruda bulunmayan, başvuruda bulunduğu hâlde sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.