Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü her yıl Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programları açmaktadır. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yönetici adayı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yıl açılacak yüksek lisans ve doktora programlarına dair bilgilere TODAİE web sayfasından, www.todaie.edu.tr ulaşılabilir.