Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 23 Mart 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesince yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boş bulunan kadrolara atamalarının yapılması için Rektörlüğümüz tarafından yapılacak olan sözlü sınava katılmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu sınav kapsamında Unvan değişikliğine tabi unvanların sözlü sınavı ile Görevde Yükselme Sınavına tabi Memur unvanı için yapılacak sözlü sınav tarihlerine bu linkten ulaşılabilir. Bu adayların (sedece sınav programı duyurulan adayların) aynı sayfadaki Sözlü Sınav Başvuru Formunu doldurarak, 27 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 16.30'a kadar Personel Daire Başkanlığı Sekreterliğine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Görevde Yükselme Sınavına tabi Şef, Çözümleyici, Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Müdürü ve Şube Müdürü unvanlı kadroların sözlü sınav tarihleri ile başvuru formunu teslim edecekleri tarih daha sonra duyurulacaktır.

Sözlü sınav uygulamasında adaylar Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 2. fıkrası kapsamında;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Görevde Yükselme Sınavına tabi unvanlar için Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 2. fıkrasının a bendi "Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi" için sınav sorularında 9 Ekim 2019 tarihine kadar olan mevzuat esas alınacaktır, 9 Ekim 2019 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.