Öğretim Üyeleri

Profesör jüri belirleme işlemleri aşağıdaki gibi yürütülür:

 • İlana çıkan Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü tarafından, ilana çıkılan alanla ilgili ODTÜ içinden dört, ODTÜ dışından altı profesör, Jüri Üyesi Öneri Formu (Profesör Kadrosuna Atama) doldurularak Rektörlük Makamına önerilir.
 • Önerilen jüri üyeleri arasından Rektörlük Makamınca en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere, en az beş profesör asil üye, bir profesör yedek üye olarak ÜYK’ya sunulur.
 • İlana son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ÜYK tarafından, ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere, en az beş profesör seçilir.

Doçent jüri belirleme işlemleri aşağıdaki gibi yürütülür:

 • İlana çıkan Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü tarafından, ilana çıkılan alanla ilgili, biri profesör olması şartıyla bölüm başkanı olmak üzere ODTÜ içinden üç, ODTÜ dışından üç profesör, Jüri Üyesi Öneri Formu (Doçent Kadrosuna Atama) doldurularak Rektörlük Makamına önerilir.
 • İlana son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde önerilen jüri üyeleri arasından Rektörlük Makamınca en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden ve biri de profesör olması şartıyla ilana çıkılan bölüm başkanı olmak üzere üç profesör asil üye, bir profesör yedek üye olarak seçilir.

Doktor öğretim üyesi jüri belirleme işlemleri aşağıdaki gibi yürütülür:

 • İlana son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde fakültelerde dekan, diğer enstitülerde müdür tarafından adayın başvurduğu alan ile ilgili en az biri başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden ve biri de profesör veya doçent kadrosunda doçent olması şartıyla ilana çıkılan bölüm başkanı olmak üzere üç profesör veya doçent kadrosunda doçent jüri üyeleri olarak tespit edilir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları

Rektörlük kadrosundaki öğretim görevlileri (uygulamalı birim, YDYO ve zorunlu ortak ders öğretim görevlileri) aşağıdaki gibi yürütülür:

 • Jüri üyeleri ön değerlendirmeyi, giriş sınavını ve nihai değerlendirmeyi yapmakla görevli olacağı için ön değerlendirme tarihinden önce jüri üyelerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.
 • İlgili birim amiri tarafından, Rektörlük Kadrosu Öğretim Görevlisi Jüri Üyesi Öneri Formu doldurularak atama yapılacak öğretim elemanı unvanının görev alanı ile ilgili (biri ABD Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı veya YDYO için Yüksekokul Müdürü olmak üzere) en az 8 öğretim üyesi önerisi yapılır.
 • Önerilen jüri üyeleri arasından Rektörlük Makamınca biri ABD Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı veya YDYO için Yüksekokul Müdürü olmak üzere, üç asıl bir yedek üye ÜYK’ya sunulur.
 • ÜYK tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından biri ABD Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı veya YDYO için Yüksekokul Müdürü üç asıl bir yedek üye seçilir.

Fakültede ders verecek öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi jüri belirleme işlemleri aşağıdaki gibi yürütülür:

 • Jüri üyeleri ön değerlendirmeyi, giriş sınavını ve nihai değerlendirmeyi yapmakla görevli olacağı için ön değerlendirme tarihinden önce jüri üyelerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.
 • İlgili Dekan/Müdür tarafından atama yapılacak öğretim elemanı unvanının görev alanı ile ilgili (biri ABD Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı veya YDYO için Yüksekokul Müdürü olmak üzere) en az 8 öğretim üyesi önerisi yapılır.
 • İlgili Yönetim Kurulu önerilen öğretim üyeleri arasından biri ABD Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı veya YDYO için Yüksekokul Müdürü olmak üzere üç asıl bir yedek üye seçer.