1. Akademik Özlük Müdürlüğü ve Akademik Görevlendirme Müdürlüğünden onaylı ayrılış belgesinin verilmesi.
  2. Mecburi Hizmet yükümlülüğünün geçerli olduğu tarih aralığının tespit edilmesi.
  3. Tarih aralığındaki gerçekleşen bordro örneklerinin çıkartılması.
  4. Çıkartılan bordro örneklerinin takip listesinin oluşturulması.
  5. Onaylı takip listesi ve ekli bordroları ilgili müdürlüklere (Özlük ve Görevlendirme) verilmesi.