Norm kadro planlaması işlemleri her yıl aralık ayında  yürütülmektedir.

Öğretim üyesi norm kadro planlamasında aşağıdaki işlemler yürütülür:

• Bölüm bazında diploma veren ve tek anabilim dalı bulunan bölümlerde; tematik enstitülerin her bir anabilim dalında (Deniz Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü); birden fazla anabilim dalı bulunan ve anabilim dalı bazında diploma veren bölümlerin her bir anabilim dalında asgari öğretim üyesi sayısının dört katına kadar norm kadro planlaması yapılabilir. Bunun için varsa ilgili anabilim dalı başkanlıkları ve bölüm başkanlıklarının talepleri ile ilgili fakülte/enstitü kurul kararlarının gönderilmesi gerekmektedir.

• Sadece servis dersi veren bölümlerde, asgari öğretim üyesi sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapılabilir. Bunun için bölüm başkanlıkları uygun görüşleri ile FYK/EYK kararları gönderilmelidir.

• Birden fazla anabilim dalı bulunan fakat bölüm seviyesinde diploma veren bölümlerde, anabilim dalı sayısının iki katına kadar norm kadro planlamasına yapılabilir. Bunun için anabilim dalı ve bölüm kurul kararları ile gerekçeli FYK/EYK kararları gönderilmelidir.

• Yukarıdaki belgelerin tamamlanması üzerine öğretim üyesi norm kadro planlanmasına ilişkin Senato Karar taslağı hazırlanır.

• Senato tarafından öğretim üyesi norm kadro planlamasına ilişkin karar alınır ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanır.

Araştırma görevlisi norm kadro planlaması için aşağıdaki işlemler yürütülür:

• Birimlere o yıl ayrılan araştırma görevlisi sayıları gönderilir.

• İlgili birim akademik kurullarının kararları ilgili birimler tarafından gönderilir.

• Yukarıdaki belgelerin tamamlanması üzerine araştırma görevlisi norm kadro planlamasına ilişkin Senato Kararı alınır.

2020 Yılı Öğretim Üyesi Norm Kadro Senato Kararı

ODTÜ 2020 Yılı Norm Kadroları