Norm kadro planlaması işlemleri her yıl aralık ayında  yürütülmektedir.

Öğretim üyesi norm kadro planlamasında aşağıdaki işlemler yürütülür:

• Bölüm bazında diploma veren ve tek anabilim dalı bulunan bölümlerde; tematik enstitülerin her bir anabilim dalında (Deniz Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü); birden fazla anabilim dalı bulunan ve anabilim dalı bazında diploma veren bölümlerin her bir anabilim dalında asgari öğretim üyesi sayısının dört katına kadar norm kadro planlaması yapılabilir. Bunun için varsa ilgili anabilim dalı kurulu ve bölüm kurulu görüşleri ile ilgili fakülte/enstitü yönetim kurulu (FYK/EYK) kararının gönderilmesi gerekmektedir.

• Sadece servis dersi veren bölümlerde, asgari öğretim üyesi sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapılabilir. Bunun için bölüm kurulu görüşü ile FYK/EYK kararları gönderilmelidir.

• Birden fazla anabilim dalı bulunan fakat bölüm seviyesinde diploma veren bölümlerde, anabilim dalı sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapılabilir. Bunun için anabilim dalı kurulu ve bölüm kurulu görüşleri ile gerekçeli FYK/EYK kararları gönderilmelidir.

• Yukarıdaki belgelerin tamamlanması üzerine öğretim üyesi norm kadro planlanmasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) Kararı taslağı hazırlanır.

• ÜYK tarafından öğretim üyesi norm kadro planlamasına ilişkin karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilir ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanır.

Araştırma görevlisi norm kadro planlaması için aşağıdaki işlemler yürütülür:

• Birimlere, o yıl ayrılan araştırma görevlisi sayıları gönderilir.

• İlgili birim yönetim kurulu görüşleri ilgili birimler tarafından gönderilir.

• Yukarıdaki belgelerin tamamlanması üzerine araştırma görevlisi norm kadro planlamasına ilişkin ÜYK Kararı alınır.

2021 Yılı Öğretim Üyesi Norm Kadro ÜYK Kararı

ODTÜ 2021 Yılı Norm Kadroları