Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden 2 ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

  1. Araştırmanın yapılacağı ya da ücret ödenmeksizin ders verilecek olan birim görevlendirme talebini Rektörlük Makamına yazılı olarak iletir.
  2. Görevlendirilmesi uygun görülen ilgilinin, göreve başlama yazısı birimi tarafından PDB'ye bildirilir.
  3. PDB ilgilinin ikamet izni alabilmesi için YÖK'e yazı gönderir.
  4. YÖK, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı görüşleri Üniversitemize bildirir.
  5. PDB akademik kadroda bulunanlar için ziyaretçi akademik personel kimlik kartı, akademik kadroda bulunmayanlar için ziyaretçi araştırmacı kimlik kartı düzenleyerek ilgililere imza karşılığı teslim eder.
  6. İkamet izni alabilmesi için PDB tarafından, Emniyet Müdürlüğü'ne hitaben yazılan yazı ilgiliye teslim edilir.
  7. Bilgisayar sistemine kayıt yapılarak dosya düzenlenir.
  8. Çalışmalarını tamamlamayan ilgili, ziyaretçi akademik personel-ziyaretçi araştırmacı işten ayrılma belgesini (K-B-1) ilgili birimlere onaylattıktan sonra, kimlik belgesi ile birlikte PDB'ye iletilmek üzere birimine teslim eder.