Görevlendirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için taleplerin görevlendirme tarihinden 2 ay önce Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

 

Araştırma yapmak üzere görevlendirilen Yabancı Uyruklu Konuk Bilim İnsanları

1. Araştırmanın yapılacağı birim görevlendirme talebini Rektörlük Makamına yazılı olarak iletir.

  • Öz geçmiş
  • Çalışma Planı
  • Yürütülecek çalışmalardan WoS Q1, Q2, Q3 veya Scopus Q1, Q2 kapsamında planlanan çıktılar
  • Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Formu
  • Pasaport fotokopisi
  • İkametgah adresi
  • 1 adet fotoğraf

2. Görevlendirilmesi Rektörlük Makamınca uygun görülen ilgilinin, görevlendirme talebi PDP tarafından Yükseköğretim Kuruluna yazı ile gönderilir.

3. Üniversitemiz tarafından görevlendirme ile ilgili, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına amacına uygun giriş vizesi ve Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne görevi süresince ikamet izni verilmesi için yazı iletilir.

4. Görevlendirilmesi uygun görülen ilgilinin, göreve başlama yazısı birimi tarafından PDB'ye bildirilir.

5. İlgili, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü internet sayfasından “İkamet İzni Başvurusu” için e-randevu alarak başvuru işlemlerini başlatır.

6. PDB ilgililere ziyaretçi araştırmacı kimlik kartı düzenleyerek imza karşılığı teslim eder.

7. Bilgisayar sistemine kayıt yapılarak dosya düzenlenir.

8. Çalışmalarını tamamlayan ilgili, Konuk Bilim İnsanı işten ayrılma belgesini (K-B-1) ilgili birimlere onaylattıktan sonra, kimlik belgesi ile birlikte birimine teslim eder.

9. Birimler işten ayrılma belgesi ve kimlik belgesini PDB’ye yazı ile gönderir.


Ücret ödenmeksizin ders vermek üzere görevlendirilen Yabancı Uyruklu Konuk Bilim İnsanları

1. Ücret ödenmeksizin ders verilecek olan birim görevlendirme talebini Rektörlük Makamına yazılı olarak iletir.

2. Görevlendirilmesi uygun görülen ilgilinin, göreve başlama yazısı birimi tarafından PDB'ye bildirilir.
3. PDB ilgilinin ön iznini alabilmesi için YÖK'e yazı gönderir.
4. YÖK’ten gelen ön izin onayından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına izin işlemleri için PDB tarafından başvuruda bulunulur.
5. Başvuruları uygun görülenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Çalışma İzin Kartları gönderilir.
6. PDB ilgililere ziyaretçi araştırmacı kimlik kartı düzenleyerek imza karşılığı teslim eder.
7. Bilgisayar sistemine kayıt yapılarak dosya düzenlenir.
8. Çalışmalarını tamamlamayan ilgili, Konuk Bilim İnsanı işten ayrılma belgesini (K-B-1) ilgili birimlere onaylattıktan sonra, kimlik belgesi ile birlikte PDB'ye iletilmek üzere birimine teslim eder.