• 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca yasal onaylar doğrultusunda ve yıllık sözleşme ile görev yaparlar.
  • Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi ve Elemanları Sosyal Güvenlik açısından 5510 sayılı Kanun 4-a kapsamına tabidirler.
  • Ücretlerini çalışarak ay sonunda alırlar. Bu statüde çalışan personele ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, üniversitemizde ilk gelişlerinde ve sözleşme sonu ülkesine dönüşte yol masrafları ödenir. Bu ödeme için giderlerini gösterir bilet asılları, Pasaport fotokopisi ve dilekçelerini müdürlüğümüze iletmelidir.