• Akademik Personelin, yurtdışı geçici - görev yolluklarının ödenmesinde 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesine göre görevlendirilmesi esas alınır.
    1. Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
    2. Yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi (Açıklamalı Yeni Form)
    3. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
    4. Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümesi ödeme belgesine bağlanır.
  • Yurtdışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.
  • Üniversite Yönetim Kurulu Kararları ile Üniversitemiz öğretim üyelerine verilen yurtdışı yollukların limitleri ülke bazına ve gruplara göre belirlenir. Limitler görev tazminatına göre tespit edilir.

Yurtdışı Gündelik Tutarları'na ulaşmak için tıklayınız.

Yurtiçi veya Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ekleri'ne ulaşmak için tıklayınız.