İŞLEMLER

İŞLEMLERE İLİŞİKİN AÇIKLAMA

İlan

İlan koşulları

 • Lisans veya lisansüstü mezuniyet ve öğrencilik alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar getirilebilir.
 • Bu koşullar dışında, adayı tanımlayan koşullar getirilemez.

İlan içeriği

 • Minimum ALES ve yabancı dil puanları
 • İlan koşulları
 • Sonuçların açıklanacağı internet adresi
 • Başvuru yeri açık adresi ve telefonu

Başvuru

Başvuru yöntemi

 • Şahsen veya posta yoluyla

Dikkate alınmayacak başvurular

 • Postadaki gecikmeler
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular
 • Eksik belgeyle yapılan başvurular

Başvuru belgeleri

(Eksik belgeyle başvuru kabul edilmemelidir.)

 • Başvuru kapak formunun eksiksiz olarak doldurulup zarfa yapıştırılması gerekmektedir. Bu zarfta bulunması gereken belgeler:
 • Dilekçe (Dilekçede adayın başvurduğu bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adresi ve telefon numarası bulunmalıdır)
 • Özgeçmiş
 • Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi (ALES muafiyet koşullarını taşıyan ve muafiyet talep edenler için buna ilişkin dilekçe)
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
 • Onaylı diploma örnekleri (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
 • Resmi lisans transkripti
 • Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 • Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi

Başvuru sırasında dikkat edilecek hususlar

Kabul edilebilir minimum kriterler

Minimum ALES ve yabancı dil puanlarına ilişkin kriterlerin tamamı aşağıdaki linkte yer almaktadır:

https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-elemani-atama-kriterleri-ve-islemleri-arastirma-gorevlileri-atama-kriterleri

ALES geçerlilik süresi

 • Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl

ALES muafiyeti

 • Daha önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış olmak
 • Halen yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışıyor olmak

Yabancı dil eşdeğerlikleri

 • YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınav
 • ÖSYM web sayfasında yer alan ve farklı tarih aralıklarında geçerli olan farklı eşdeğerlik tabloları bulunmaktadır.

Sınav Jürisi

Jüri belirlenmesi

 

(Ön değerlendirme tarihinden önce)

 • İlgili Dekan/Müdür tarafından ilgili alandan (biri ABD Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı olmak üzere) en az 8 öğretim üyesi önerisi yapılır.
 • İlgili Yönetim Kurulu 3 asıl 1 yedek üye seçer. (Jüri üyelerinden biri ABD Başkanı, yoksa Bölüm Başkanı olmalıdır.)
 • Önerilen jüri üyeleri atama yapılacak öğretim elemanı unvanının görev alanı ile ilgili olmalıdır.
 • Jüri üyeleri aralarından birini raportör olarak belirler.

Jüri görevleri

 • Ön değerlendirmeyi yapmak
 • Yazılı sınavı yapmak
 • Nihai değerlendirmeyi yapmak
 • Yazılı sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlamak
 • Raportör olarak belirlenen jüri üyesi tarafından soru ve cevapların tutanak altına alınması

Ön değerlendirme

Ön değerlendirme oranları

 • ALES[1]: % 60
 • Yabancı dil: % 40

Giriş sınavına çağrılacaklar

 • İlan edilen kadro sayısının 10 katı
 • Son sırada birden fazla aday aynı puanda ise bu kişilerin tamamı
 • Başvuru sayısı ilan edilen kadro sayısının 10 katından az ise başvuranların tamamı

Ön değerlendirme sonuçlarının duyurulması

 • İlgili birimin ilanında belirtilen web sayfasında duyurulur.
 • Duyuruda bulunması gerekenler:
  • Ön değerlendirmede dikkate alınan puanlar
  • Lisans mezuniyet notları
 • Duyuru şablonu için tıklayınız.

Adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlarının, 6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca, yalnızca başvuruda bulunanlara açık şekilde ve kimlik bilgileri maskelenmiş olarak duyurulması gerekmektedir.

Konu hakkındaki yazımız için tıklayınız.

Aşağıdaki bağlantılarda e-devlet entegrasyonuyla sınav sonuç ilanlarının anılan Kanuna uygun şekilde yapılma yöntemleri ile sonuç yükleme sayfası yer almaktadır.

https://kvkk.metu.edu.tr/tr/kisisel-veri-iceren-sonuclarin-aciklanmasi-nasil-olmali

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/

Lisans mezuniyet notunun 100’lük not sistemine eşdeğerliği

Giriş sınavı

Giriş sınavı yöntemi

 • Yazılı sınav

Sınav sonucu için minimum koşul

 • Bulunmamaktadır. Sınava giren bütün adaylar değerlendirmeye alınmalıdır.

Nihai Değerlendirme

 

 

Değerlendirme oranları

 

 • ALES[1]: % 30
 • Lisans mezuniyet notu: % 30
 • Yabancı dil: % 10
 • Giriş sınavı: % 30
 • Bu değerlendirmeler sonucunda 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılırlar.

Lisans mezuniyet notunun 100’lük not sistemine eşdeğerliği

4'lük ve 5'lik not sistemleri için YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlikler

Başarılı olan adayların duyurulması

 • Değerlendirme sonucunda 65 puan üzerinde puan alanlar arasında başarı sırasına göre, ilan edilen kadro sayısı kadar aday ilgili birimin ilanında belirtilen web sayfasında duyurulur.
 • Duyuruda bulunması gerekenler:
  • Nihai değerlendirmede dikkate alınan puanlar
  • Lisans mezuniyet notları
 • İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da duyurulmalıdır.
 • Duyuru şablonu için tıklayınız.

Adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlarının, 6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca, yalnızca başvuruda bulunanlara açık şekilde ve kimlik bilgileri maskelenmiş olarak duyurulması gerekmektedir.

Konu hakkındaki yazımız için tıklayınız.

Aşağıdaki bağlantılarda e-devlet entegrasyonuyla sınav sonuç ilanlarının anılan Kanuna uygun şekilde yapılma yöntemleri ile sonuç yükleme sayfası yer almaktadır.

https://kvkk.metu.edu.tr/tr/kisisel-veri-iceren-sonuclarin-aciklanmasi-nasil-olmali

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Atama teklifleri gönderilen adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacaktır.

 


[1] ALES muafiyetinden yararlanan adayların ALES puanı 70 kabul edilir.